गणमान्य पास बहिष्कार

 Passouts

 

SRL NOS NAME BATCH Contact Number
1 SUHAS SAHA 1991 9830171073
2 ABHIJIT NAG 1991 9433552790
3 ANUPA BANERJEE 1991 9330938683
4 PIYALI SAHA 1994 9874882110
5 KAUSHIK BISWAS 1995 9748742581
6 SANCHARI SIKDAR 1991 9874118131
7 ADITI RAY 1994 
8 AMIT MUKHERJEE 1991 9830176256
9 RAJARSHI SAHA 1991 
10 SANJEEV KUMAR CHOUDHARY 1991 9899631205
11 SUPRATIK BISWAS 1991 
12 PUBALI BISWAS 2000 9830032382
13 PRASANTA CHAKRAVARTY 1991 9953314368
14 BAISHALI SARKAR SINGH 1991 9560573020
15 YASWANT JAISWAL 1995 
16 SANDEEP SARDA 1995 9230514804
17 KAUSHIK DUTTA 1995 9051019393
18 VIVEK DIDWANIA 1995 
19 SANTOSH PRASAD 1995 
20 DEBJANI SADHU 1994 9830369842
21 DIVYA JAIN 1995 
22 SUMIT DEB BARMAN 1992 9330924887
23 ABHYUDAY DUGAR 1995 9830059761
24 SHAOLI SENGUPTA 1995 7439376820
25 ROSHNI SINGH 1995 
26 AMIT GUPTA 1995 9830238038
27 UDIT KHARE 1996 9804199110
28 SUDEEP BISWAS  
29 SAGARIKA DASGUPTA 1994 
30 MUNMUN ROY 1995 9674322574
31 DR. P SARKAR 1991 
32 AMIT SINGHANIA 1995 9831033932
33 PROBAL BHATTACHARJEE 1995 9836061971
34 TANMOY SAHA 1995 
35 VIKASH KUMAR SINGH 1999 
36 RAKESH MUKHERJEE 1998 9830765720
37 SHINJITA ACHARYA 2003 9830992798
38 SONIA BIDISHA MAULIK 1998 9674986631
39 DHARMENDRA PRATAP SUMAN 1997 9874280290
40 RUMA GHOSH 1992 9432987320
41 SAMUJJAL MONDAL 1998 9830217426
42 ANSUMAN BHATTACHARYA  
43 SANJEEV GHOSH 1995 9830476680
44 SOHAM RAY 1998 
45 BIJOYA BHATTACHARJEE 1999 8013247994
46 SAMRAT GHOSH 1999 
47 DIPANKAR BHADURI 1995 
48 PINAKEE SENGUPTA 1991 
49 ANIRBAN SEN 1995 
50 SOURABHA HALDAR 1999 
51 RUPAM CHOUDHURY 1991 
52 RAJAT SUBHRA KUNDU 1991 
53 SOMNATH ROY 1992 
54 BHAVESH SANGHVI 1994 
55 MRIGANGKA DUTTA 1995 9830933647
56 SUJOY NAG 1999 
57 ATUL MISHRA 1999 
58 SAIKAT RAY 1994 
59 ROMANA ASHRAF 1995 9062168719
60 CHANDRANGSHU GOSWAMI 1995 9051900087
61 ANINDITA CHAKRABARTTY 2006 
62 HARMINDER SINGH 1989 9433933060
63 ABHIROOP GUHA 1997 9830436380
64 SUSHMITA BANERJEE 1989 9433933060
65 SAGNIK KHAN 2006 
66 MANAS KUNDU 1988 7416318072
67 JOYDIP GHOSH 1995 
68 JYANENDRA KOTHARI 1994 
69 RAMESHWAR PRASAD YADAV 1993 
70 SANDEEP DEY 1992 
71 SUJIT GUPTA 1995 
72 SUMIT KUMAR GUPTA 1995 
73 SANDIPON GHOSH 1991 
74 SUPRIYO SRIMANI 1998 
75 JAGORI SUR 1995 9831490464
76 PRITHA MUKHERJEE 2007 
77 SUCHI SMITA KARMAKAR 2006 
78 AMITAVA GHOSH 1986 
79 SANDEEP PRATAP SUMAN 1999 9433108145
80 PRASUNJIT BISWAS 1994 
81 SAJITH KUMAR 1989 9433933060
82 DEBASISH DAS 1989 9830910565
83 POOJA MAITRA 2003 9830784044
84 RUMKI BISWAS 1995 
85 JHUMKI BISWAS 1995 9920995364
86 JAYATI PAL 1995 
87 RAJEEV ROY 1997 9831152168
88 PALAS KUMAR CHAWLI 1997 
89 RAJESH PAUL 1997 
90 SOUMIT SEN 1997 
91 JAYA SENGUPTA 1997 
92 NILKANTH SAHA 1997 
93 SARUPAM DE 1995 9830106240
94 SUTAPA MUKHERJEE 1986 
95 PAPIYA SAHA 1986 
96 MITA CHAKRABORTY 1986 
97 SUGEET MUKHERJEE 1987 9126211111
98 SUBHABRATA DATTA 1994 9949555895
99 PARIJAT BISWAS 1987 9830625218